De kracht van maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), het is een kreet die de laatste jaren een hoog modegehalte heeft. Maar hoe dan ook, het bewustzijn op dit vlak groeit en dat is een mooie ontwikkeling. MVO geeft een organisatie een extra constructief doel.

Bij Van der Let & Partners brengen we die verantwoordelijkheid naar een hoger plan. Door een hoge mate van betrokkenheid toe te voegen, is het ondersnemerschap nog leuker en interessanter.

Voor Van der Let & Partners is MVO eigenlijk altijd al een vanzelfsprekendheid geweest. Juist het kunnen leveren van een maatschappelijke bijdrage, maakt het ondernemerschap zo interessant. Het is onderdeel van onze genetische basis en het bestaansrecht en succes van onze onderneming.

Hoe we de milieubelasting beperken

De milieubelasting door Van der Let & Partners houden we beperkt. Zo zorgen we er voor dat onze magazines zoveel mogelijk op FSC-papier worden gedrukt (bij FSC-papier is de voornaamste grondstof hout afkomstig uit verantwoord beheerde bossen) en staan onze servers in datacentra, die op groene stroom draaien. Voor het energieverbruik in ons bedrijfspand gebruiken we bovendien ook groene energie.

Onze bijdragen aan de maatschappij

In onze bedrijfsmissie is al jaren opgenomen dat we als bedrijf een bijdrage aan de maatschappij willen leveren en in het bijzonder aan de Friese cultuur. We doen dit door diverse verenigingen en organisaties te ondersteunen. Soms financieel en soms in natura door kosteloos zaken te ontwikkelen of door op vrijwillige basis onze expertise in te zetten.

Voorbeelden zijn hieronder gecategoriseerd.

Ondersteuning van talenten (huidige en eerdere)

 • Amanda Beenen (surfster)
 • Tim Douwsma (zanger)
 • Epke Zonderland (turner)
 • Sanne en Lieke Wevers (turnsters)

Ondersteuning van sportverenigingen

 • UNIS Flyers
 • VV Heerenveen
 • SKS
 • IFKS
 • Skûtsje Heerenveen
 • Skûtsje Langweer

“Zakelijke” ondersteuning

 • Heerenveen ‘n Gouden Plak
 • Ondernemerskring Heerenveen (pr-commissie)

Ondersteuning van non-profitorganisaties

 • Heerengracht concert (opbrengsten worden ingezet om mensen met een beperking in aanraking te brengen met kunst en cultuur)
 • Lions Opsterland (ondersteuning in hun missie)
 • Manege Onder de Linde; paardrijden voor gehandicapten, 250 ruiters (voorzitterschap)
 • Kinderboerderij Wolvega
 • Derek; VDLP is sponsor met 4 andere bedrijven (paard is gekocht voor euro 250,- daarmee van de slacht gered. Inmiddels heeft deze draver zijn 1e overwinning gehaald op Duindigt.
 • Zomerspelweek Heerenveen

Ondersteuning van de Friese (en Nederlandse) cultuur

Van der Let & Partners geeft diverse boeken en bladen uit. Nagenoeg allemaal gericht op het leveren van een bijdrage aan de cultuur. Enkele voorbeelden zijn:

 • Fan Fryske Grun: hierin wordt de Friese eetcultuur vastgelegd.
 • Friesland Post: dit blad heeft als missie een spiegel van de Friese identiteit te zijn met als doel de Friese cultuur ietwat omhoog te tillen. Verder vormt het magazine een belangrijk platform voor Friese sporters, de Friese cultuur, de Friese natuur en de bijbehorende recreatiebedrijven.
 • Historisch Tijdschrift Fryslân: dit is het ledenblad van het Fries Genootschap.

Daarnaast sponseren we Kunstatelier Zofier uit Workum

Ondersteuning met grote maatschappelijke impact

Wim Hof

We ondersteunen Wim Hof (iceman) in zijn missie om de wereld te tonen dat het lichaam veel beter in staat is zichzelf weerbaarder te maken en te herstellen, dan dat de farmaceutische industrie ons doet geloven. Inmiddels is het Wim Hof, via de Radboud Universiteit, gelukt als eerste te bewijzen dat de mens zijn eigen immuunsysteem kan beïnvloeden. Een wereldwijde doorbraak, die mogelijkheden biedt om verder onderzoek te doen en bewustwording te creëren. Een tegengeluid op de hedendaagse pillencultuur ingegeven door de business case die aan de farmaceutische industrie ten grondslag ligt. Ter promotie van zijn missie hebben we 2 maal een icechallange georganiseerd, waarbij honderden mensen met blote voeten 1 km over het ijs lopen.

Het project ‘Samen Koken’

Van der Let & Partners is betrokken bij het project ‘Samen Koken’. Dit project trachten we samen met de Stichting Ontwikkeling Nederlandse Kookkunst uit te rollen. Doel van dit project is er voor zorgen dat er een betere integratie plaatsvindt van vluchtelingen. Immigranten met een officiële vluchtelingenstatus gaan binnen dit project samen met Nederlanders in groepsverband koken. Vele partijen hebben reeds toegezegd ondersteuning te willen geven. Bijvoorbeeld het COA, Lions Nederland en diverse kerkgemeenschappen.

Hoe we ons steentje bijdragen met onze interne organisatie

Tot slot dragen we ons steentje aan de maatschappij ook nog bij door de interne organisatie van ons bedrijf. We nemen bijvoorbeeld regelmatig stagiaires in dienst en zorgen ervoor dat we een optimale situatie creëren voor onze medewerkers om het beste uit zichzelf halen. Hiervoor zijn hele duidelijke ontwikkelingsstructuren neergezet.
Daarnaast promoten we op een actieve manier het bewegen van onze medewerkers. Onze slogan is dan ook niet voor niets: Van der Let & Partners: de kracht van Ambitie!