Foodimpuls

Strategie en creatie Foodimpuls. De smaak van Haarsma.

Verandering is de enige contante in de succesvolle historie van het familiebedrijf Haarsma. Dat begon al in 1965 toen Frien Haarsma als innovatieve pionier een groothandel in vleeswaren begon. In die tijd een revolutionaire beslissing. De inkoop en verkoop van vleeswaren werd aanvankelijk op lokaal niveau uitgevoerd. Maar er bleek al gelijk grote belangstelling in deze gespecialiseerde dienstverlening te bestaan. De vraag naar producten groeide, evenals het bedrijf en de regio waarin de producten ingekocht en op hun beurt weer aan de klanten verkocht werden. Van lokaal, naar regionaal. Van regionaal naar nationaal en van nationaal naar internationaal. En van eenmanszaak naar een onderneming met 100 collega’s en meerdere vestigingen in binnen- en buitenland. Het punt waar het familiebedrijf op dit moment op de kaart staat.

Wat niet veranderde, is de familiestructuur in de top van het bedrijf. Haarsma is door de hele geschiedenis heen trouw gebleven aan de bijzondere eigenschappen van ‘het familiebedrijf’. Met de zonen Wim en Bert Haarsma, die het bedrijf lieten groeien. Tot nu, met de volgende generatie die binnenkort aan het roer staat en een nieuwe toekomst in het vizier heeft.

Onze totaalaanpak van een merkenstrategie.

Ook nu is verandering het sleutelwoord. Anno 2023 stelt de consument andere eisen aan de foodproducten die thuis op tafel komen. De consument is ook mondiger, veeleisender en weet door eigen (vakantie)ervaringen en internet wat er in de wereld te koop is. De consument is ook gevoeliger voor merken die voor een hoge kwaliteit en een eensluidende smaakbeleving staan. Daar hoort ook het sterke kwaliteitsmerk van Haarsma bij. Die vraag voor herpositionering werd bij ons neergelegd.

Wij maakten een analyse van de markt, van het veranderende consumentengedrag en van de positie die Haarsma daarbij kan innemen. Op basis van deze gegevens werd een strategisch plan opgesteld waarin de merkwaarde een veel belangrijkere positie inneemt.

Daarbij zijn twee pijlers dominant. 

  1. Het familiebedrijf en de specifieke kenmerkende waarden. 
  2. De nieuwe positie in het concurrentieveld, waar multinationals de dienst uitmaken en systemen en structuren voor feilloze logistieke en in- en verkoopprocessen zorgen. 

Emotie versus ratio. Daar lag voor ons de uitdaging voor de propositie.


Nieuwe naam, herziene strategie.

De waarde van het familiebedrijf zit (natuurlijk) in de familienaam Haarsma. De waarde van de processen in de merknaam Foodimpuls. Klanten van Haarsma doen zaken om beide waarden. Maar de rationele component weegt daarbij tegenwoordig zwaarder.

Om die reden is de naam FOODIMPULS als belangrijkste merkcomponent opgevoerd. Waarbij de familienaam HAARSMA als waarborg voor de kwaliteit van de producten is doorgevoerd.

‘FOODIMPULS. De smaak van Haarsma’ verbindt het beste van twee werelden en heeft draagvlak om de komende decennia aan de voorwaarden van leveranciers, klanten en de uiteindelijke consument te blijven voldoen.

Relaties letterlijk ‘de smaak van Haarsma’ laten ervaren.

De presentatie van de nieuwe merknaam is samen met ons door middel van een groots event op de agenda gezet. Meer dan 400 relaties werden uitgenodigd om ‘de smaak van Haarsma’ letterlijk met elkaar aan tafel te beleven. Voorafgaand aan de uitnodiging werd in een glossy magazine van >40 pagina’s het ‘aan tafel’ gaan met interviews en productinformatie uitgelegd. Daarnaast is de vakpers op de hoogte gesteld en is het nieuws over Haarsma ‘nieuwe stijl’ op alle manieren door ons onder de aandacht gebracht.

Ook online is de nieuwe merknaam en de propositie in de markt ruimschoots belicht. Natuurlijk via de website, maar ook op de ‘socials’; kanalen als Linkedin en Facebook. Ook het buitengebeuren werd niet overgeslagen. Het wagenpark van Foodimpuls draagt met trots het nieuwe logo en de slogan. De vrachtauto’s’ rijden als billboards door het land. En soms ver daarbuiten.

Foodimpuls website
Foodimpuls social media

Een schoolvoorbeeld van geïntegreerde communicatie.

De case ‘Foodimpuls’ is voor ons een schoolvoorbeeld van hoe je een perfecte samenwerking met een opdrachtgever opbouwt, uitbouwt en onderhoudt. Ons bureau was al een klant van de Haarsma familie en zet die traditie nog sterker door in de nieuwe positionering.

Er is feitelijk geen sprake van een klant/bureau relatie, maar van een harmonieuze samenwerking, gebaseerd op onderling vertrouwen, vakkennis en gedeelde verantwoordelijkheid. Wij zijn daardoor meer dan een bureau dat een opdracht uitvoert. We denken mee, werken mee en dragen bij om van de samenwerking een succes te maken.

Dat lukt niet op een enkel onderdeel van de communicatiemix dat werk alleen als alle onderdelen van die mix vakkundig op elkaar zijn afgestemd.

Bij Foodimpuls kunnen wij ons in de volle breedte laten zien. Van onderzoek, strategie, design en uitvoering op alle fronten. Van de interne communicatie, naar externe partijen. Van de marketing tot de PR. Een 360° communicatiemodel waar de opdrachtgever en het bureau samen sturing aan geven.

En ook nu, na de lancering, nog lang en gelukkig met elkaar mogen samenwerken.

Foodimpuls
Even sparren?
...of kom langs
Herenwal 137
8441 BE, Heerenveen
Plan je route