Road

Campagnemiddelen 'Samen richting Nul verkeersslachtoffers!'

In Drenthe komt er gemiddeld iedere veertien dagen iemand om in het verkeer e. naarlijks raken honderden mensen ernstig gewond. Reden voor de Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe om de campagne ‘Samen richting Nul verkeersslachtoffers!’ te starten.
Inzet professionals Van der Let & Partners
Logo en identiteit

Creatief ontwerp van een campagnelogo, beeldmerk en identiteit.

Creatie

Creatief ontwerp en opmaak van diverse communicatiemiddelen.

Opdracht

Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe is initiator en opdrachtgegever van het project. Senza Communicatie (Groningen) is betrokken als communicatiebureau. Vanaf de start van het project in 2013 zijn we als creatief bureau aangehaakt om het logo en beeldmerk te ontwikkelen en de verschillende campagnemiddelen te realiseren.

Achtergrond

De campagne heeft als doel om een beweging op gang te brengen waarbij de inwoners van Drenthe zich niet meer neerleggen bij zoveel verkeersslachtoffers, maar zelf actief verantwoordelijkheid nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

Inwoners van Drenthe die zich hierbij betrokken voelen en zich actief willen inzetten, kunnen aanhaken bij de campagne als ambassadeur van Samen richting Nul verkeersslachtoffers! In die rol kunnen zij verkeersactiviteiten organiseren, meedoen aan verkeerstrainingen, meedenken over campagnes en projecten, of via social media aandacht vragen voor de veiligheid in het verkeer.

beeld
Even sparren?
...of kom langs
Herenwal 137
8441 BE, Heerenveen
Plan je route