12Bclean

Strategie en creatie 12B Clean

Het schoonmaakbedrijf 12B Clean (Hoogvliet/Rotterdam) benaderde ons in het najaar 2021 met een grote uitdaging. Naast de traditionele schoonmaakwerkzaamheden gaf 12B Clean aan een nieuwe businessunit te willen opstarten. Deze bedrijfstak zou zich primair bezighouden met de allerzwaarste werkzaamheden op schoonmaakgebied: crimescene cleaning, suïcide schoonmaak van de plaats delict en andere extremen, zoals Hoarding. Op dit vlak zijn maar enkele bedrijven binnen Nederland actief. Betrokkenen worden vaak aan hun lot overgelaten. De GGD ontfermt zich over het lichaam van het slachtoffer, maar laat het schoonmaken van de plaats delict aan de nabestaanden over.
Onze inzet
Strategie

Marktanalyse, concurrentieonderzoek en strategisch plan.

Creatie

Corporate logo, merkenstructuur en nieuwe identiteit.

Webdevelopment

Zorgen voor een goede, kwalitatief hoogstaande uitwerking van de website.

Digital Marketing

Optimalisatie van de website, landingspages, online campagnes en inzet juiste social media-kanalen.

12B Clean

Onze totaalaanpak

In eerste instantie werd door ons een marktanalyse en een concurrentieonderzoek opgesteld. Hieruit bleek dat de kracht van het merk niet zit in het belichten van een nieuwe deelactiviteit, maar juist in het aanbieden van het totale productgamma. Onder dat totaal kunnen de verschillende onderdelen elk op hun eigen segment worden gepositioneerd.

Merkenstructuur onderhanden genomen

Om deze stap te zetten is de merkenstructuur van 12B Clean onderhanden genomen. Dat resulteerde in een nieuw corporate logo voor de merknaam 12B Clean, een Pay-off (merkbelofte: de schoonste van het land) en een drietal onderscheidende merkproposities voor de verschillende werkmaatschappijen.

Op die manier werd het mogelijk om 12B Clean als één groot landelijk bedrijf met een eigen identiteit binnen de branche te positioneren. Noodzakelijk, omdat de branche uit zo’n 20.000 bedrijven bestaat waarvan 90% kleinschalig en slechts lokaal/regionaal actief is.

Om die reden werden de drie werkmaatschappijen, welke onder 12B Clean een voorname rol spelen, door ons op hun kernkwaliteiten gepositioneerd.

Dat leidde tot drie indelingen; de Workers, de Masters en de Profs. De Workers doen het normale facilitaire werk binnen de schoonmaakbranche. De Masters specialiseren zich in het zwaardere industriële werk. De Profs richten zich op het extreme werk, waaronder crimescene cleaning.

Binnen de merkstrategie positioneerden wij de drie werkmaatschappijen als één sterk collectief, waarin de onderlinge samenwerking van collega’s en opdrachtgevers een cruciaal element in de propositie vormt: 12B Clean is een bedrijf van mensen voor mensen.

Ook op kennisgebied onderscheid 12B Clean zich van de concurrentie. De werknemers van 12B Clean worden intern goed opgeleid en binnen het branchesegment tot gecertificeerde specialisten gevormd. Het zijn stuk voor stuk vakmensen.

De menselijke factor centraal.

Het centrale kenmerk van de campagne hangt nauw samen met de band die tussen collega’s en opdrachtgevers wordt gesmeed. Er is sprake van sterke en hechte teamvorming, waardoor het schoonmaakwerk als plezierig wordt ervaren en de continuïteit met de opdrachtgever wordt gewaarborgd. Een unicum!

Het belichten van de menselijke kant van de organisatie werd dan ook een van de onderwerpen die veel aandacht binnen de strategie van de campagne kreeg. Om te bevestigen dat die samenwerking zowel onderling als met de opdrachtgevers ook werkelijk goed is, werd een en ander ondersteund door interviews en testimonials van directie collega's, opdrachtgevers en stakeholders binnen de drie categorieën.

Voor ons is deze opdracht een goed voorbeeld om de succesvolle relatie met een opdrachtgever in de volle breedte aantoonbaar te maken. De aanvankelijke vraag: ‘het vormgeven van een nieuwe businessunit’ is om gemotiveerde en goed onderbouwde redenen als een veel kansrijker totaalplan voorgesteld. En succesvol uitgevoerd!

Een 360° media- en middeleninzet

Voor de implementatie is door ons een totale merkenexercitie opgezet, waarbij het corporate merk werd gerestyled en de drie businessunits elk binnen hun eigen expertise werden vormgegeven. Het geheel resulteert in een harmonieuze eenheid, die zowel tekstueel als visueel branche onderscheidend is.

12B Clean

De corporate website ontvangt bezoekers door middel van een landingspage waarbij de drie werkmaatschappijen worden voorgesteld. Afhankelijk van de specifieke behoefte, die bij de opdrachtgever bestaat, kan een keuze uit één van de drie sectoren gemaakt worden. Na deze keuze bevindt de bezoeker zich compleet binnen de wereld waar de betreffende schoonmaakbehoefte naar uitgaat.

12b Clean website

Finetuning van de respons

Achter de schermen gebeurt veel meer. Het zoekgedrag wordt niet langer aan de bezoeker van de website overgelaten, maar al direct als primaire productpagina aangeboden.

Een bezoeker die voor het reguliere schoonmaakwerk een beroep op 12B Clean doet, wordt daarmee gelijk met de Workers in contact gebracht. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers uit de industriële sector die op deze wijze met de Masters worden verbonden. En tot slot de mensen die in heftige situaties, zoals het opruimen van een plaats delict, met de profs worden geconfronteerd.

Voor het uitrollen van de totale campagne is door ons een tijdsplan opgesteld om iedere stap in de verdere ontwikkeling goed te kunnen managen en waar nodig bij te sturen. Ook is van een regulier overleg sprake om ontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche te volgen en strategisch op te anticiperen. Wij houden in iedere fase de vinger aan de pols en draaien aan de knoppen om het gewenste resultaat te bereiken.

12b Clean wireframe
12b Clean team
Even sparren?
...of kom langs
Herenwal 137
8441 BE, Heerenveen
Plan je route