Tips?

Van der Let & Partners doet zijn uiterste best om haar dienstverlening voor zijn klanten op een zo hoog mogelijk niveau te plaatsen. Mocht u tips of adviesen hebben die hier een bijdrage aan kunnen leveren, laat het ons dan weten.

Klacht

Van der Let & Partners doet zijn uiterste best om haar dienstverlening voor zijn klanten op een zo hoog mogelijk niveau te plaatsen, echter kunnen er altijd onvolkomenheden naar voren komen.
Wanneer u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren. In eerste instantie kunt u met uw klacht bij uw contactpersoon binnen Van der Let & partners terecht. Uw contactpersoon kan hier direct op reageren en samen met u naar een oplossing zoeken.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en u wilt uw klacht officieel indienen, dan kunt u uw klacht schriftelijk of per mail sturen ter attentie van de directie.

Zodra de klacht bij ons binnenkomt, wordt deze geregistreerd. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. Er gaat een afschrift van de klacht naar de verantwoordelijke over wie of over welk onderwerp de klacht gaat. Binnen een week wordt er vervolgens contact met u opgenomen om tot een oplossing te komen.