Van der Let & Partners (Kamer van Koophandel Leeuwarden: 01075288), hierna te noemen Van der Let & Partners, verleent jou hierbij toegang tot vdlp.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Van der Let & Partners behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op vdlp.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Van der Let & Partners.

Beperkte aansprakelijkheid

Van der Let & Partners spant zich in om de inhoud van vdlp.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op vdlp.nl genoemde producten en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van der Let & Partners.
In het bijzonder zijn alle eventueel genoemde prijzen op vdlp.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op vdlp.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van der Let & Partners nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende materialen liggen bij Van der Let & Partners.
Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Van der Let & Partners, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Heb je hier vragen of opmerkingen over, aarzel niet en neem contact met ons op.